Doe het zelf: dakrenovatieTerug naar het overzicht...

Doe het zelf: dakrenovatie. Alles over de constructie, warmte en vocht!


Spring direct naar een kopje:
- Warmte
- Isoleren van buitenaf met sandwich elementen
- Isoleren met reflectiefolie
- Warmte en vocht
- Vocht van buitenaf stoppen met dampdoorlatende of damp-open folie
- Isoleren en vocht van binnenuit tegenhouden met een dampremmende folie
- Dakpannen vervangen
- Materiaal van de dakpan
- Afhankelijkheid van de dakhelling
- Het aanbrengen van damp-open waterwerende folie
- Geen openingen. Dit ter voorkoming van het indringen van ongedierte
- Ventilatie

Een reden om een dak te isoleren, kan zijn om de behaaglijkheid van de zolderruimte te vergroten. Een aspect dat hierbij van belang is, is het warmteverlies als gevolg van het ontbreken van isolatie. Alvorens isolatiematerialen aan te brengen moet eerst worden vastgesteld met welk type zelfdragende dakconstructie u te maken heeft.

Dakconstructies

Warmte
Circa 30% van het totale warmteverlies in een huis verdwijnt door een ongeïsoleerd dak. Er is dus grote winst te behalen in behaaglijkheid, door het dak van hoogwaardige isolatie te voorzien.

De soort en de dikte van het isolatiemateriaal bepaald de uiteindelijke vermindering van het warmteverlies. De beperking van warmteverlies wordt warmteweerstand genoemd en wordt aangeduid met de R-waarde.

Het is belangrijk om een zo groot mogelijke R-waarde te behalen!

Warmte

Na-isoleren

Isoleren van buitenaf met sandwich elementen
Bij een gordingen- of sporenkap, waarbij het moeilijk is om van binnenuit te isoleren, bestaat de mogelijkheid om van buitenaf te isoleren. Bij deze methode dienen alle dakpannen, panlatten en tengels verwijderd te worden. Vervolgens worden veelal sandwich elementen met een vulling van EPS of PIR op de zelfdragende constructie aangebracht. Het is hierbij van belang, dat de elementen goed op elkaar aansluiten. Bij deze methode is het verder belangrijk dat de binnenzijde goed blijft ventileren. Aan de binnenzijde dus geen isolatie aanbrengen!

Aandachtspunt bij het isoleren van buitenaf is tevens dat details, zoals goten en aansluitingen van het geïsoleerde dak op de muren moeten worden aangepast.

Isoleren van buitenaf met sandwich elementen

Isoleren met reflectiefolie
Een goede methode is het isoleren door het aanbrengen van reflectiefolie. Bij het beperken van de warmteoverdracht gaat het altijd om het beperken van de geleiding, de stroming en de straling. Reflectiefolies zijn stromingsdicht, hebben als nadeel dat zij een geringe weerstand hebben tegen geleiding, maar reflecteren straling goed, mits er een luchtspouw gecreëerd wordt van minimaal 30 mm. Wanneer de reflectiefolie juist en nauwkeurig wordt aangebracht ontstaat uiteindelijk een goede R-waarde.

Isoleren met reflectiefolie

Warmte en vocht

Houd er rekening mee, dat vanaf het moment dat een dak geïsoleerd is, er een groot temperatuurverschil ontstaat tussen binnen en buiten. Hierdoor ontstaat vochttransport. Indringend vocht kan hardnekkige en kostbare problemen veroorzaken in gebouwen. Als vocht in de materialen van de constructie – dak, wanden en vloeren – dringt, wordt de kwaliteit van het gebouw ondermijnd en verminderd de waarde.

Bij het isoleren van daken hebben warmte en vocht een sterke invloed op elkaar. Gelukkig zijn er folies en dekens ontwikkeld, die zowel warmte binnen houden als vocht reguleren. Er kan worden gekozen voor de waterwerende dampopen isolatiedeken of de dampremmende isolatiedeken.

Warmte en vocht

Vocht van buitenaf stoppen met dampdoorlatende of damp-open folie

Weersinvloeden, zoals regen en sneeuw, zijn in staat om door de buitenste schil van het gebouw in de constructie binnen te dringen. Om het vocht van buitenaf tegen te gaan, kan aan de koude zijde van de constructie een waterwerende damp-open isolatiedeken worden aangebracht.

Een waterwerende damp-open isolatiedeken is een tevens een meerlaagse isolatiedeken. Het gebruik van een waterwerende damp-open isolatiedeken is een efficiënte en effectieve isolatie oplossing voor hellende daken. Bijkomend voordeel is het geringe ruimteverlies.

Toepassing
De waterwerende damp-open isolatiedeken dient te worden toegepast aan de koude zijde van de constructie. De zwarte, waterdichte laag dient naar de buitenzijde te worden gericht. Voor een optimaal resultaat wordt geadviseerd om de reflecterende laag minimaal 25 mm vrij te houden van de ondergrond. Dit kan bereikt worden door de folie tussen de tengels te spannen.

Bij deze toepassing dient rekening te worden gehouden met de dakhelling, temperatuur en soort dakpan.

Vocht van buitenaf stoppen met dampdoorlatende of damp-open folie

Isoleren en vocht van binnenuit tegenhouden met een dampremmende folie

Een dampremmende isolatiedeken bestaat tevens uit een aantal lagen polyestervezels, waarbij iedere laag door gemetalliseerde filmlagen wordt gescheiden. Op deze wijze wordt de warmtestraling terug gereflecteerd en warmteverlies geminimaliseerd.

Toepassing
Een dampdichte laag dient te worden toegepast aan de warme zijde van de constructie. Voor een optimale reflectie wordt geadviseerd om een luchtspouw van 30 mm aan te houden.

Tip!
Folies zonder stiksels hebben de voorkeur, omdat hierdoor lucht- en vochtlekken voorkomen worden.

Isoleren en vocht van binnenuit tegenhouden met een dampremmende folie

Dakpannen

Dakpannen vervangen
Wanneer het dak van de buitenzijde wordt geïsoleerd en alle pannen er tijdelijk af moeten, is dit vaak ook het moment om de dakpannen te vervangen. Daarbij zijn de volgende aandachtspunten belangrijk:
1. Het materiaal van de dakpan
2. De dakhelling
3. Het aanbrengen van damp-open waterwerendefolie
4. Geen openingen, dit ter voorkoming van het indringen van ongedierte

Dakpannen vervangen

Materiaal van de dakpan
De meest voorkomende dakpannen zijn beton- en keramische dakpannen. De keuze van het materiaal is afhankelijk van het budget, wenselijke duurzaamheid en bouwstijl. Afhankelijk van deze keuze is bijvoorbeeld ook het aantal te plaatsen ventilatiepannen. Laat u altijd goed informeren over de genoemde zaken. Daarnaast is het belangrijk de dakpannen, indien nodig volgens de voorschriften, op de juiste wijze te verankeren.

Materiaal van de dakpan

Afhankelijkheid van de dakhelling
Bij een dakschuinte tot 15º is het advies geen dakpannen te gebruiken, maar een bitumineuze dakbedekking.

Bij een dakschuinte tussen de 15º en 45º is het afhankelijk van de pansoort, welke extra voorzieningen er toegepast dienen te worden. Een extra waterkerende damp-open laag onder de dakpannen is in deze gevallen noodzakelijk. Verder dient rekening te worden gehouden met voldoende vrije tengelhoogte t.b.v. ventilatie en (bij keramische dakpannen) aan de daklengte. Bij een dakschuinte boven de 45º zijn geen extra maatregelen nodig.

Afhankelijkheid van de dakhelling

Het aanbrengen van damp-open waterwerende folie
Bij het aanbrengen van een damp-open waterwerende folie, dient aandacht te worden geschonken aan onderstaande punten:

• foliebanen moeten horizontaal aangebracht worden met voldoende overlapping
• folie moet bij de dakvoet zodanig aan gebracht worden dat eventueel lekwater in de goot verdwijnt
• folie vrij houden van onderkant panlat d.m.v. extra tengel (min. 10 mm)
• dakdoorbrekingen dienen aan de buitenzijde waterdicht te worden afgewerkt
• boven dakramen dient een waterkerende dampdoorlatende folie aangebracht te worden die breder is dan de dakdoorbreking en doorloopt tot 50 mm onder de nok.

Het aanbrengen van damp-open waterwerende folie

Geen openingen. Dit ter voorkoming van het indringen van ongedierte
Ter voorkoming van het indringen van ongedierte zijn veel hulpmaterialen te verkrijgen. Voor bij de nokpan en de dakvoet zijn er vogelschroten op de markt.

Het is belangrijk bij de keuze van de oplossing van deze eis rekening te blijven houden met de ventilatie tussen de dakpannen en het dakbeschot.

Geen openingen. Dit ter voorkoming van het indringen van ongedierte

Ventilatie
Ventilatie van de dakspouw is van levensbelang voor een dak. Het verhoogt de duurzaamheid van zowel de onderdakconstructie als de dakpannen en de eventueel gebruikte onderdakfolie. Daarnaast is ventilatie onmisbaar voor het creëren van een gezond, comfortabel binnenmilieu. Ook is de kans op schade bij storm kleiner. Tot slot: goede ventilatie is belangrijk om te voldoen aan de regelgeving, zoals het Bouwbesluit.

Tip: Aangezien per project de noodzaak van berekeningen met betrekking tot de constructie, ventilatie en de verankeringen van de pannen niet gelijk is adviseren wij u altijd voldoende en juiste informatie in te winnen bij uw leverancier.

Ventilatie


Meer weten over het dakrenovatie? Bezoek dan onze winkel aan de Oude Telgterweg 290 te Ermelo. Onze medewerkers kunnen u dan ook direct van deskundig advies voorzien!

Neem contact op met Pieper Bouw